jacqueline_banners_4

Voor organisaties is het belangrijk om te weten dat de investeringen in hun mensen een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de medewerker. Om het leereffect van het coaching traject te meten werk ik samen met een partner om een digitale competentiemeting uit te voeren voor en na het coachingtraject. Deze competentiescan geeft een duidelijk beeld van het niveau van de competenties van de medewerker in de praktijk en de stijging van competenties na afloop van het coaching traject. Er wordt bovendien in kaart gebracht op welke elementen de medewerker en de leidinggevende verschillen van inzicht.

Deze competentiemeting is optioneel.

Daarnaast is er uitgebreide aandacht voor de evaluatie van het coaching traject, het leerproces en de voortgang in de persoonlijke en professionele ontwikkeling:

  • In hoeverre zijn de doelstellingen behaald?
  • Wat heeft de coaching opgeleverd?
  • Wat zijn de waar te nemen veranderingen in de praktijk?

Heb je interesse in individuele coaching voor jouw werknemer(s)?

Mail of bel mij voor het maken van een afspraak.